a


a
-, (üks, keegi, umbmäärane artikkel)

English-Estonian dictionary. 2013.